Địa chỉ: thôn Nam Cầu, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
Hotline: 093 4667493 Email: htxtanminhduc2014@gmail.com

Hợp Tác Xã Tân Minh Đức

Rau An Toàn

Chất lượng của chúng tôi

Tiêu chuẩn VietGap

Chứng nhận OCOP

Chứng nhận sản phẩm an toàn

Giải thưởng Vietfarm – Nông sản Việt

Hợp Tác Xã Tân Minh Đức

SỨC KHOẺ CỦA BẠN – NIỀM VUI CỦA CHÚNG TÔI

Đối tác của chúng tôi

Nông trại của chúng tôi

Tại: Hợp Tác Xã Tân Minh Đức

Hợp Tác Xã Tân Minh Đức

Địa chỉ: thôn Nam Cầu, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Hotline: 093 4667493

Email: htxtanminhduc2014@gmail.com

© 2020 Bản quyền thuộc Hợp Tác Xã Tân Minh Đức